De zoekjaarvergunning: de aanvraag in een notendop

Buitenlandse studenten die na hun studie in Nederland op zoek willen gaan naar werk, kunnen hiervoor een speciale verblijfsvergunning aanvragen. Tot wel 3 jaar na uw afstuderen is het mogelijk om deze verblijfsvergunning aan te vragen. Hiermee kunt u gedurende 1 jaar op zoek gaan naar werk zonder een werkvergunning nodig te hebben. Indien u binnen dat jaar werk vindt waarmee u uw verblijf in Nederland kunt behouden, kunt u uw verblijfsvergunning vervolgens wijzigen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden op een rij:

 • U hebt in de afgelopen drie jaar:
  • Een bachelor- of masteropleiding in Nederland afgerond;
  • Een postdoctorale opleiding in Nederland afgerond;
  • In Nederland wetenschappelijk onderzoek hebt gedaan;
  • Een master of postdoctorale opleiding afgerond in het buitenland aan een buitenlandse onderwijsinstelling die op het moment van afstuderen of promoveren opgenomen was in de top 200 van de algemene ranglijsten of in de top 200 van de beschikbare ranglijsten per vakgebied.
 • U hebt niet eerder een verblijfsvergunning gehad voor het zoeken naar werk op grond van het afronden van dezelfde opleiding, hetzelfde promotietraject of het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

Er kunnen mogelijk aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Neem voor vragen contact met ons op.

Geldigheidsduur vergunning

Deze verblijfsvergunning is geldig voor maximaal 1 jaar.

De aanvraagprocedure

Mynta Law kan de aanvraag namens u voorbereiden en behandelen. De aanvraagprocedure ziet er in de meeste gevallen als volgt uit:

Stap 1: Kiezen van de juiste aanvraag

Mynta Law helpt u en uw referent snel de juiste aanvraag te selecteren. Dat betekent dat wij bepalen welk type verblijfsvergunning in uw situatie het meest voor de hand ligt. Ook beoordelen wij of u een inreisvisum (ook wel MVV genoemd) nodig hebt, of dat u zonder MVV een verblijfsvergunning kunt aanvragen.

Stap 2: Indienen van de aanvraag en betalen van kosten

De aanvraag wordt schriftelijk ingediend. In het aanvraagformulier kunt u aangeven bij welk IND-loket u uw verblijfsdocument wilt ophalen zodra uw aanvraag is ingewilligd.

Stap 3: De IND beoordeelt de aanvraag en neemt een beslissing

De IND beoordeelt de aanvraag en controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. Is de aanvraag compleet? De IND neemt uiterlijk binnen 90 dagen een beslissing.

Mocht de IND uw aanvraag afwijzen, dan informeren wij u uiteraard over uw rechten en over de mogelijkheden om de beslissing aan te vechten.

Stap 4: Afwikkeling van de procedure

Wanneer de aanvraag is ingewilligd, kunt u uw verblijfsdocument ophalen bij het IND-loket dat u bij stap 2 hebt gekozen. Als u een inreisvisum hebt aangevraagd, dan kunt u nu uw visum afhalen. Tenslotte kan het zijn dat u zich moet inschrijven bij uw gemeente. Mynta Law assisteert u bij al deze praktische zaken.

Welke documenten hebben wij nodig?

Om een inschatting te kunnen maken of u in aanmerking komt voor de verblijfsvergunning, hebben wij in ieder geval de volgende documenten nodig:

 • Een kopie van uw paspoort (alle pagina’s met stempels/visums);
 • Uw hoogst behaalde diploma;

Het is mogelijk dat wij meer documenten van u vragen, afhankelijk van uw specifieke situatie.

Nog vragen?

Stel gerust vragen aan uw jurist. Bent u nog geen cliënt en hebt u vragen? Neem dan gerust telefonisch contact op (+31702051160) of stel uw vraag via het contactformulier.