De vergunning voor wetenschappelijk onderzoekers: de aanvraag in een notendop

Wetenschappelijk onderzoekers die in Nederland onderzoek willen doen kunnen op basis van een Europese richtlijn (richtlijn 2016/801) aanspraak maken op een verblijfsvergunning onder bepaalde voorwaarden. Volgens de richtlijn kunt u voor onderzoek in Nederland werken als betaalde onderzoeker, promovendus of onbetaalde onderzoeker met een beurs. Dit geldt zowel voor onderzoekers die direct van buiten de EU naar Nederland komen, als voor onderzoekers die reeds in een ander EU-land zijn toegelaten voor onderzoek en zich naar Nederland willen verplaatsen (zogeheten ‘intra EU-mobiliteit’). Hieronder worden de voorwaarden voor deze twee categorieën op een rij gezet.

Voorwaarden onderzoeker volgens richtlijn 2016/801

De belangrijkste voorwaarden op een rij:

 • U gaat onderzoek doen bij een Nederlandse onderzoeksinstelling die door de IND erkend is als referent.
 • U hebt een passend diploma voor hoger onderwijs die u toegang geeft tot het doctoraatprogramma. Of uw diploma passend is wordt beoordeeld door de onderzoeksinstelling.
 • Uw onderzoeksproject is goedgekeurd door de onderzoeksinstelling. Hierbij is het doel, de duur van het onderzoek en de financiering van het onderzoek in acht genomen.
 • U hebt een arbeidscontract met de onderzoeksinstelling.
 • U gaat voldoende inkomen verdienen om in Nederland te kunnen verblijven. Indien u niet betaald wordt door de onderzoeksinstelling, dan moet u inkomen uit een beurs, stipendium of sponsorgelden verkrijgen, dan wel voldoende geld op uw bankrekening hebben staan.

Er kunnen mogelijk aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Neem voor vragen contact met ons op.

Voorwaarden in het kader van intra EU-mobiliteit

 • U hebt een geldige verblijfsvergunning op basis van wetenschappelijk onderzoek (richtlijn 2016/801 of richtlijn 2005/71) afgegeven in een ander EU-land (met uitzondering van Denemarken en Ierland).
 • U gaat onderzoek doen bij een Nederlandse onderzoeksinstelling die door de IND erkend is als referent.
 • U hebt een gastovereenkomst met de Nederlandse onderzoeksinstelling.
 • Uw onderzoeksprogramma in het kader waarvan u in Nederland onderzoek gaat verrichten bevat zogenoemde “mobiliteitsmaatregelen”.
 • Uw mobiliteit duurt langer dan 180 dagen en past binnen de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning zoals die door het eerste EU-land is afgegeven.
 • U gaat voldoende inkomen verdienen om in Nederland te kunnen verblijven. Indien u niet betaald wordt door de onderzoeksinstelling, dan moet u inkomen uit een beurs, stipendium of sponsorgelden verkrijgen, dan wel voldoende geld op uw bankrekening hebben staan.

Er kunnen mogelijk aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Neem voor vragen contact met ons op.

Geldigheidsduur vergunning

De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning is gelijk aan de duur van het arbeidscontract of aanstelling, met een maximum van 5 jaar.

De aanvraagprocedure

Mynta Law kan de aanvraag namens u of uw referent voorbereiden en behandelen. De aanvraagprocedure ziet er in de meeste gevallen als volgt uit:

Stap 1: Kiezen van de juiste aanvraag

Mynta Law helpt u snel de juiste aanvraag te selecteren. Dat betekent dat wij bepalen welk type verblijfsvergunning in uw situatie het meest voor de hand ligt. Ook beoordelen wij of u een inreisvisum (ook wel MVV genoemd) nodig hebt, of dat u zonder MVV een verblijfsvergunning kunt aanvragen.

Stap 2: Indienen van de aanvraag en betalen van kosten

Als uw werkgever ons hiervoor machtigt, kunnen wij uw aanvraag online voor u indienen. In andere gevallen kunnen wij de aanvraag ook schriftelijk indienen. In het aanvraagformulier kunt u aangeven bij welk IND-loket u uw verblijfsdocument wilt ophalen zodra uw aanvraag is ingewilligd.

Stap 3: De IND beoordeelt de aanvraag en neemt een beslissing

De IND beoordeelt de aanvraag en controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. Is de aanvraag compleet? Dan neemt de IND uiterlijk binnen 60 dagen een beslissing.

Mocht de IND uw aanvraag afwijzen, dan informeren wij u uiteraard over uw rechten en over de mogelijkheden om de beslissing aan te vechten.

Stap 4: Afwikkeling van de procedure

Wanneer de aanvraag is ingewilligd, kunt u uw verblijfsdocument ophalen bij het IND-loket dat u bij stap 2 hebt gekozen. Als u een inreisvisum hebt aangevraagd, dan kunt u nu uw visum afhalen. Tenslotte kan het zijn dat u zich moet inschrijven bij uw gemeente. Mynta Law assisteert u bij al deze praktische zaken.

Welke documenten hebben wij nodig?

Om een inschatting te kunnen maken of u in aanmerking komt voor de verblijfsvergunning, hebben wij in ieder geval de volgende documenten nodig:

 • Een kopie van uw paspoort (alle pagina’s met stempels/visums);
 • Uw huidige verblijfsvergunning (indien u die heeft);
 • Uw CV;
 • Uw hoogst behaalde diploma;
 • Uw arbeidsovereenkomst of aanstellingsovereenkomst (indien u die al heeft).

Het is mogelijk dat wij meer documenten van u vragen, afhankelijk van uw specifieke situatie.

Nog vragen?

Stel gerust vragen aan uw jurist. Bent u nog geen cliënt en hebt u vragen? Neem dan gerust telefonisch contact op (+31702051160) of stel uw vraag via het contactformulier.