Mensen die Nederlander willen worden of blijven

U wilt Nederlander worden, of u wordt geconfronteerd met het (dreigende) verlies van uw Nederlanderschap. U ervaart dat het Nederlandse nationaliteitsrecht een uniek rechtsgebied is, waarin grote belangen spelen. Mynta Law is gespecialiseerd in dit complexe rechtsgebied. Als u Nederlander wilt worden of blijven, dan kunnen wij u deskundig en volledig adviseren en bijstaan.

Begeleiding bij naturalisatie

Naturalisatie is de meest algemene manier waarop u de Nederlandse nationaliteit kunt aanvragen. Jaarlijks worden tienduizenden mensen op deze manier Nederlander. Mynta Law kan u adviseren over Nederlander worden, en u helpen bij de voorbereiding van uw aanvraag. Uiteraard stellen wij uw aanvraag voor u samen en behandelen deze ook. Wij zijn hierin doelgericht en oplossingsgericht.

Begeleiding in optieprocedures

Een tweede manier waarop mensen op aanvraag de Nederlandse nationaliteit kunnen verkrijgen is door “optie”. Optie is vaak sneller en gunstiger dan naturalisatie, maar is alleen mogelijk in specifieke situaties. Mynta Law is als specialist op de hoogte van de vele uitzonderingen, en kan daardoor snel en grondig bepalen of optie voor u mogelijk is, welke bewijsstukken daarvoor nodig zijn, en welke consequenties aan de procedure vastzitten. Uiteraard behandelen wij ook uw aanvraag voor u.

Dubbele nationaliteit

Nederland is heel streng wat betreft het toestaan van dubbele (of meervoudige) nationaliteit. Er bestaan belangrijke uitzonderingen. Mynta Law kan u hierover advies geven en u helpen van deze wettelijke uitzonderingen gebruik te maken. Doel hiervan is dat u naast de Nederlandse nationaliteit ook uw andere nationaliteit(en) kunt behouden.

Intrekking en verlies van het Nederlanderschap

De IND kan uw Nederlandse nationaliteit intrekken, of u kunt in bepaalde situaties vanzelf het Nederlanderschap verliezen. Dit zijn immens stressvolle situaties omdat een deel van uw identiteit van u wordt afgenomen. Mynta Law kan u bijstaan in uw verhouding tot overheidsinstanties. Wij adviseren u over mogelijk tegenbewijs, bepleiten met kennis van het nationaliteitsrecht uw zaak effectief, en informeren u daarbij uiteraard steeds over uw rechten en situatie.

Bezwaar en (hoger) beroep

Een groot deel van de wijzigingen in het nationaliteitsrecht vindt zijn oorsprong in de rechtszaal.. Effectief procederen vereist veel kennis van het recht, vindingrijkheid en overtuigingskracht. Mynta Law is van al deze kwaliteiten voorzien, en heeft ruime proceservaring voor alle Nederlandse bestuursrechters en zelfs het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Vaste tarieven, dus geen financiële verrassingen

Mynta Law hanteert waar mogelijk vaststaande tarieven voor de behandeling van een specifieke zaak. Ons tarief is marktconform. Als u Mynta Law inschakelt, dan weet u dus vooraf wat uw kosten zijn.

Benieuwd wat Mynta Law voor u kan betekenen? Neem contact met ons op!

Bel ons op +31 (0)70 – 205 11 60

Direct afspraak maken

Arend van Rosmalen, LL.M.