(Oud-)Nederlanders in het buitenland

U bent een (oud-) Nederlander die in het buitenland woont. U krijgt te maken met het Nederlandse nationaliteitsrecht, of u vermoedt dat u hiermee te maken kunt krijgen. U ervaart hoe dan ook dat het Nederlandse nationaliteitsrecht een complex rechtsgebied is waarin grote belangen spelen. Mynta Law is gespecialiseerd in dit complexe rechtsgebied. Als u vragen hebt over uw Nederlanderschap, dan kunnen wij u deskundig en volledig adviseren en bijstaan.

Begeleiding bij aanvragen

Niet iedere paspoortaanvraag is zo ingewikkeld dat juridische hulp daarbij nodig is, maar wanneer twijfel bestaat over het Nederlanderschap, zijn aanvragen geen formaliteiten meer, en maakt een goede voorbereiding en onderbouwing ervan veel verschil. Mynta Law assisteert Nederlanders in het buitenland bij complexe paspoortaanvragen en aanvragen om verklaringen van Nederlanderschap. Wij adviseren over de nodige documenten, geven grondige uitleg en onderbouwing aan instanties, en streven zo naar inwilliging.

Dubbele nationaliteit

Nederland is heel streng wat betreft het toestaan van dubbele (of meervoudige) nationaliteit. Vrijwillige verkrijging van een vreemde nationaliteit leidt vaak direct tot verlies van het Nederlanderschap. Er bestaan belangrijke uitzonderingen. Mynta Law kan u hierover advies geven en u helpen van deze wettelijke uitzonderingen gebruik te maken. Doel hiervan is dat u naast de Nederlandse nationaliteit ook andere nationaliteit(en) kunt verwerven, zonder dat dit tot verlies van uw Nederlanderschap leidt.

Terugkeer naar Nederland voor oud-Nederlanders

U bent oud-Nederlander, en u hebt of had een hechte band met Nederland. U komt mogelijk in aanmerking voor een speciale verblijfsvergunning waarmee u naar Nederland kunt terugkeren. Mynta Law kan u helpen bij het voorbereiden van deze stap. Wij adviseren u over de voorwaarden, inventariseren of u inderdaad in aanmerking komt, en beoordelen uw bewijsstukken. Uiteraard stellen wij uw aanvraag samen en begeleiden wij u met de praktische kant van uw remigratie.

Intrekking en verlies van het Nederlanderschap

De overheid kan uw Nederlandse nationaliteit intrekken, of u kunt in bepaalde situaties vanzelf het Nederlanderschap verliezen. Dit zijn immens stressvolle situaties omdat een deel van uw identiteit van u wordt afgenomen. Mynta Law kan u bijstaan in uw verhouding tot overheidsinstanties. Wij adviseren u over mogelijk tegenbewijs, bepleiten met kennis van het nationaliteitsrecht uw zaak effectief, en informeren u daarbij uiteraard steeds over uw rechten en situatie.

Bezwaar en (hoger) beroep

Een groot deel van de wijzigingen in het nationaliteitsrecht vindt zijn oorsprong in de rechtszaal.. Effectief procederen vereist veel kennis van het recht, vindingrijkheid en overtuigingskracht. Mynta Law is van al deze kwaliteiten voorzien, en heeft ruime proceservaring voor alle Nederlandse bestuursrechters en zelfs het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Benieuwd wat Mynta Law voor u kan betekenen? Neem contact met ons op!

Bel ons op +31 (0)70 – 205 11 60

Direct afspraak maken

Arend van Rosmalen, LL.M.