De vergunning voor zelfstandig ondernemers: de aanvraag in een notendop

Migranten die in Nederland willen werken als zelfstandige, kunnen hiervoor een verblijfsvergunning aanvragen. Voor deze verblijfsvergunning gelden echter strenge regels, doordat de onderneming wordt beoordeeld aan de hand van een ‘puntensysteem’. Hiermee wordt getoetst of de werkzaamheden die u gaat uitvoeren een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert deze beoordeling uit en brengt op basis hiervan advies uit aan de IND. Het is daarom belangrijk dat wanneer u deze verblijfsvergunning wenst aan te vragen, u deze aanvraag goed voorbereidt.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden op een rij:

 • Met uw ondernemingsplan verwerft u voldoende punten voor een positief advies. Het puntensysteem bevat die onderdelen:
  • persoonlijke ervaring (maximaal 100 punten; 30 vereist voor positief advies)
  • het ondernemingsplan (maximaal 100 punten; 30 vereist voor positief advies)
  • de toegevoegde waarde voor Nederland (maximaal 100 punten; 30 vereist voor positief advies). LET OP: 30 punten worden hier automatisch toegekend wanneer u in beide andere onderdelen tenminste 45 punten behaalt.
 • U voldoet aan de eisen voor het kunnen uitoefenen van uw beroep of bedrijf. U heeft alle relevante vergunningen.
 • U kunt aantonen dat u voldoende inkomen gaat verdienen als zelfstandig ondernemer. Dit kan onder meer volgen uit uw ondernemingsplan.

Heeft u de nationaliteit van Japan, de Verenigde Staten, of Turkije, dan gelden andere voorwaarden voor u.

Er kunnen mogelijk aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Neem voor vragen contact met ons op.

Geldigheidsduur vergunning

De geldigheidsduur van deze vergunning is maximaal 2 jaar. De vergunning is verlengbaar.

De aanvraagprocedure

Mynta Law kan de aanvraag namens u voorbereiden en behandelen. De aanvraagprocedure ziet er in de meeste gevallen als volgt uit:

Stap 1: Kiezen van de juiste aanvraag

Mynta Law helpt u snel de juiste aanvraag te selecteren. Dat betekent dat wij bepalen welk type verblijfsvergunning in uw situatie het meest voor de hand ligt. Ook beoordelen wij of u een inreisvisum (ook wel MVV genoemd) nodig hebt, of dat u zonder MVV een verblijfsvergunning kunt aanvragen.

Stap 2: Indienen van de aanvraag en betalen van kosten

De aanvraag wordt schriftelijk ingediend. In het aanvraagformulier kunt u aangeven bij welk IND-loket u uw verblijfsdocument wilt ophalen zodra uw aanvraag is ingewilligd.

Stap 3: De IND beoordeelt de aanvraag en neemt een beslissing

De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet en vraagt vervolgens advies aan de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

Hoewel de IND normaal gesproken binnen 90 dagen een beslissing moet nemen, wordt deze termijn verlengd met maximaal 6 maanden doordat advies van RVO wordt gevraagd.

Mocht de IND uw aanvraag afwijzen, dan informeren wij u uiteraard over uw rechten en over de mogelijkheden om de beslissing aan te vechten.

Stap 4: Afwikkeling van de procedure

Wanneer de aanvraag is ingewilligd, kunt u uw verblijfsdocument ophalen bij het IND-loket dat u bij stap 2 hebt gekozen. Als u een inreisvisum hebt aangevraagd, dan kunt u nu uw visum afhalen. Tenslotte kan het zijn dat u zich moet inschrijven bij uw gemeente. Mynta Law assisteert u bij al deze praktische zaken.

Welke documenten hebben wij nodig?

Om een inschatting te kunnen maken of u in aanmerking komt voor de verblijfsvergunning, hebben wij in ieder geval de volgende documenten nodig:

 • Een kopie van uw paspoort (alle pagina’s met stempels/visums);
 • Uw huidige verblijfsvergunning (indien u die heeft);
 • Uw CV;
 • Een kopie van de door u behaalde diploma’s;
 • Alle reeds beschikbare informatie over de (op te zetten) onderneming, zoals bijvoorbeeld een ondernemingsplan.

Het is mogelijk dat wij meer documenten van u vragen, afhankelijk van uw specifieke situatie.

Nog vragen?

Stel gerust vragen aan uw jurist. Bent u nog geen cliënt en hebt u vragen? Neem dan gerust telefonisch contact op (+31702051160) of stel uw vraag via het contactformulier.