De startupvergunning: de aanvraag in een notendop

Startups worden in Nederland erg gewaardeerd vanwege hun belangrijke bijdrage aan innovatie. Om ambitieuze ondernemers daarom mogelijk te maken hun startup in Nederland te realiseren, is hiervoor een specifieke verblijfsvergunning in het leven geroepen. De voorwaarden van deze verblijfsvergunning zijn minder streng dan de verblijfsvergunning voor zelfstandigen, aangezien het puntensysteem hier niet van toepassing is. Wel is het hierbij van essentieel belang dat de startup innovatief is. Dit kan zijn doordat de dienst of het product nieuw is in Nederland, er sprake is van nieuwe technologie bij de productie, distributie of marketing, of wanneer er sprake is van een innovatieve organisatorische opzet en werkwijze binnen de startup.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden op een rij:

  • Uw product of dienst is innovatief;
  • U hebt een ondernemingsplan waarin u stap voor stap uitlegt hoe van idee tot bedrijf te komen;
  • U gaat samenwerken met een betrouwbare facilitator (een lijst met dergelijke betrouwbare facilitators is te vinden op de website van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland);
  • U en uw facilitator staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • U hebt voldoende geld om in Nederland te kunnen wonen en werken.

Er kunnen mogelijk aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Neem voor vragen contact met ons op.

Geldigheidsduur vergunning

De geldigheidsduur van de vergunning is 1 jaar. Hierna kunt u een vergunning aanvragen voor arbeid als zelfstandige.  

De aanvraagprocedure

Mynta Law kan de aanvraag namens u voorbereiden en behandelen. De aanvraagprocedure ziet er in de meeste gevallen als volgt uit:

Stap 1: Kiezen van de juiste aanvraag

Mynta Law helpt u snel de juiste aanvraag te selecteren. Dat betekent dat wij bepalen welk type verblijfsvergunning in uw situatie het meest voor de hand ligt. Ook beoordelen wij of u een inreisvisum (ook wel MVV genoemd) nodig hebt, of dat u zonder MVV een verblijfsvergunning kunt aanvragen.

Stap 2: Indienen van de aanvraag en betalen van kosten

De aanvraag wordt schriftelijk ingediend. In het aanvraagformulier kunt u aangeven bij welk IND-loket u uw verblijfsdocument wilt ophalen zodra uw aanvraag is ingewilligd.

Stap 3: De IND beoordeelt de aanvraag en neemt een beslissing

De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet en vraagt advies aan de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). De IND moet uiterlijk binnen 90 dagen een beslissing nemen.

Mocht de IND uw aanvraag afwijzen, dan informeren wij u uiteraard over uw rechten en over de mogelijkheden om de beslissing aan te vechten.

Stap 4: Afwikkeling van de procedure

Wanneer de aanvraag is ingewilligd, kunt u uw verblijfsdocument ophalen bij het IND-loket dat u bij stap 2 hebt gekozen. Als u een inreisvisum hebt aangevraagd, dan kunt u nu uw visum afhalen. Tenslotte kan het zijn dat u zich moet inschrijven bij uw gemeente. Mynta Law assisteert u bij al deze praktische zaken.

Welke documenten hebben wij nodig?

Om een inschatting te kunnen maken of u in aanmerking komt voor de verblijfsvergunning, hebben wij in ieder geval de volgende documenten nodig:

  • Een kopie van uw paspoort (alle pagina’s met stempels/visums);
  • Uw CV;
  • Uw hoogst behaalde diploma;
  • Een beschrijving van het product of de dienst die u

Het is mogelijk dat wij meer documenten van u vragen, afhankelijk van uw specifieke situatie.

Nog vragen?

Stel gerust vragen aan uw jurist. Bent u nog geen cliënt en hebt u vragen? Neem dan gerust telefonisch contact op (+31702051160) of stel uw vraag via het contactformulier.