De Europese blauwe kaart: de aanvraag in een notendop

De Europese blauwe kaart is een gecombineerde verblijfs- en werkvergunning gebaseerd op Europese regelgeving. Net als de Nederlandse kennismigrantenregeling is deze regeling gericht op het aantrekken van hooggekwalificeerde expats van buiten de EU. Ondanks de relatief duidelijke voorwaarden, is deze vergunning door de hoge salarisdrempel echter minder aantrekkelijk voor werkgevers.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden op een rij:

  • U heeft een arbeidscontract voor een hooggekwalificeerde baan voor bij een Nederlandse werkgever voor ten minste 12 maanden;
  • Uw loon voldoet aan het vastgestelde minimumloon van de Blauwe kaart. Dit minimumloon wordt elk jaar op 1 januari herzien.
  • U hebt minimaal een 3-jarige bacheloropleiding afgerond in het hoger onderwijs. Buitenlandse diploma’s moeten worden gewaardeerd door het Nuffic.

Er kunnen mogelijk aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Neem voor vragen contact met ons op.

Geldigheidsduur vergunning

De vergunning is geldig voor de duur van het arbeidscontract, aangevuld met 3 maanden. Hier geldt een maximum van 4 jaar op.

De aanvraagprocedure

Mynta Law kan de aanvraag namens u of uw referent voorbereiden en behandelen. De aanvraagprocedure ziet er in de meeste gevallen als volgt uit:

Stap 1: Kiezen van de juiste aanvraag

Mynta Law helpt u en uw referent snel de juiste aanvraag te selecteren. Dat betekent dat wij bepalen welk type verblijfsvergunning in uw situatie het meest voor de hand ligt. Ook beoordelen wij of u een inreisvisum (ook wel MVV genoemd) nodig hebt, of dat u zonder MVV een verblijfsvergunning kunt aanvragen.

Stap 2: Indienen van de aanvraag en betalen van kosten

Als uw werkgever ons hiervoor machtigt, kunnen wij uw aanvraag online voor u indienen. In andere gevallen kunnen wij de aanvraag ook schriftelijk indienen. In het aanvraagformulier kunt u aangeven bij welk IND-loket u uw verblijfsdocument wilt ophalen zodra uw aanvraag is ingewilligd.

Stap 3: De IND beoordeelt de aanvraag en neemt een beslissing

De IND beoordeelt de aanvraag en controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. Is de aanvraag compleet? De IND moet uiterlijk binnen 90 dagen een beslissing nemen.

Mocht de IND uw aanvraag afwijzen, dan informeren wij u uiteraard over uw rechten en over de mogelijkheden om de beslissing aan te vechten.

Stap 4: Afwikkeling van de procedure

Wanneer de aanvraag is ingewilligd, kunt u uw verblijfsdocument ophalen bij het IND-loket dat u bij stap 2 hebt gekozen. Als u een inreisvisum hebt aangevraagd, dan kunt u nu uw visum afhalen. Tenslotte kan het zijn dat u zich moet inschrijven bij uw gemeente. Mynta Law assisteert u bij al deze praktische zaken.

Welke documenten hebben wij nodig?

Om een inschatting te kunnen maken of u in aanmerking komt voor de verblijfsvergunning, hebben wij in ieder geval de volgende documenten nodig:

  • Een kopie van uw paspoort (alle pagina’s met stempels/visums);
  • Uw huidige verblijfsvergunning (indien u die heeft);
  • Uw CV;
  • Uw hoogst behaalde diploma;
  • Uw arbeidsovereenkomst (indien u die al heeft).

Het is mogelijk dat wij meer documenten van u vragen, afhankelijk van uw specifieke situatie.

Nog vragen?

Stel gerust vragen aan uw jurist. Bent u nog geen cliënt en hebt u vragen? Neem dan gerust telefonisch contact op (+31702051160) of stel uw vraag via het contactformulier.