De kennismigrantenvergunning: de aanvraag in een notendop

De Kennismigrantenregeling is een Nederlandse regeling die het voor het bedrijfsleven mogelijk maakt op een efficiënte en vrij gemakkelijke manier kennismigranten van buiten de Europese Unie aan te nemen. De enkele voorwaarde voor de werknemer om als kennismigrant te kunnen worden aangemerkt hangt af van het loon dat de kennismigrant zal ontvangen. De gedachte hierachter is dat in het loon van de kennismigrant de waarde voor de Nederlandse arbeidsmarkt tot uiting komt. Door de relatief gunstige voorwaarden voor de aanvraag van de kennismigrantenvergunning wordt van deze regeling dan ook vaak gebruik gemaakt.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden op een rij:

  • U hebt een arbeidsovereenkomst getekend bij een werkgever die door de IND is erkend als referent. Of uw werkgever een erkend referent is, kunt u controleren via het openbaar register erkende referenten.
  • Uw salaris voldoet aan het vastgestelde minimumsalaris voor kennismigranten.
  • Het salaris dat u gaat ontvangen is marktconform. Hiermee wordt bedoeld dat voor uw functie een salaris wordt aangeboden die min of meer gelijk is aan het salaris van de meeste professionals in deze functie.

Er kunnen mogelijk aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Neem voor vragen contact met ons op.

Geldigheidsduur vergunning

De geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning is gelijk aan de duur van uw arbeidscontract, met een maximum van 5 jaar.

De aanvraagprocedure

Mynta Law kan de aanvraag namens u of uw referent voorbereiden en behandelen. De aanvraagprocedure ziet er in de meeste gevallen als volgt uit:

Stap 1: Kiezen van de juiste aanvraag

Mynta Law helpt u en uw referent snel de juiste aanvraag te selecteren. Dat betekent dat wij bepalen welk type verblijfsvergunning in uw situatie het meest voor de hand ligt. Ook beoordelen wij of u een inreisvisum (ook wel MVV genoemd) nodig hebt, of dat u zonder MVV een verblijfsvergunning kunt aanvragen.

Stap 2: Indienen van de aanvraag en betalen van kosten

Als uw werkgever ons hiervoor machtigt, kunnen wij uw aanvraag online voor u indienen. In andere gevallen kunnen wij de aanvraag ook schriftelijk indienen. In het aanvraagformulier kunt u aangeven bij welk IND-loket u uw verblijfsdocument wilt ophalen zodra uw aanvraag is ingewilligd.

Stap 3: De IND beoordeelt de aanvraag en neemt een beslissing

De IND beoordeelt de aanvraag en controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. Is de aanvraag compleet? Dan neemt de IND meestal een beslissing binnen 30 dagen.

Mocht de IND uw aanvraag afwijzen, dan informeren wij u uiteraard over uw rechten en over de mogelijkheden om de beslissing aan te vechten.

Stap 4: Afwikkeling van de procedure

Wanneer de aanvraag is ingewilligd, kunt u uw verblijfsdocument ophalen bij het IND-loket dat u bij stap 2 hebt gekozen. Als u een inreisvisum hebt aangevraagd, dan kunt u nu uw visum afhalen. Tenslotte kan het zijn dat u zich moet inschrijven bij uw gemeente. Mynta Law assisteert u bij al deze praktische zaken.

Welke documenten hebben wij nodig?

Om een inschatting te kunnen maken of u in aanmerking komt voor de verblijfsvergunning, hebben wij in ieder geval de volgende documenten nodig:

  • Een kopie van uw paspoort (alle pagina’s met stempels/visums);
  • Uw huidige verblijfsvergunning (indien u die heeft);
  • Uw CV;
  • Uw hoogst behaalde diploma;
  • Een diplomaevaluatie van EP/Nuffic (indien u die al heeft);
  • Uw arbeidsovereenkomst (indien u die al heeft).

Het is mogelijk dat wij meer documenten van u vragen, afhankelijk van uw specifieke situatie.

Nog vragen?

Stel gerust vragen aan uw jurist. Bent u nog geen cliënt en hebt u vragen? Neem dan gerust telefonisch contact op (+31702051160) of stel uw vraag via het contactformulier.