De stagevergunning: de aanvraag in een notendop

Veel internationale studenten kiezen ervoor om in Nederland stage te lopen als onderdeel van hun studie die zij volgen in het buitenland. Om deze stage in Nederland te kunnen volgen, heeft de student een verblijfsvergunning nodig. In dit geval is dat een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA), die het recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken.

Er zijn een aantal specifieke stageprogramma’s waar studenten gebruik van kunnen maken, zoals de Young Workers Exchange Program (YWEP) of het ErasmusPlus actieprogramma. Voor deze stageprogramma’s gelden andere voorwaarden. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden op een rij:

  • U volgt een opleiding op mbo-, hbo-, of wo-niveau aan een onderwijsinstelling buiten Nederland, of u heeft maximaal 2 jaar geleden een diploma behaald op hbo- of wo-niveau. In het kader van een mbo-opleiding kan de stage alleen plaatsvinden als verplicht onderdeel van de studie.
  • U hebt zowel een stageovereenkomst als een stageprogramma.
  • Uw werkgever verklaart dat hij uw referent is.
  • Uw werkgever staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (indien dit vereist is op grond van de Handelsregisterwet 2007).

Er kunnen mogelijk aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Neem voor vragen contact met ons op.

Geldigheidsduur vergunning

De geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning is gelijk aan de duur van uw stage, met een maximum van 1 jaar.

De aanvraagprocedure

Mynta Law kan de aanvraag namens u of uw referent voorbereiden en behandelen. De aanvraagprocedure ziet er in de meeste gevallen als volgt uit:

Stap 1: Kiezen van de juiste aanvraag

Mynta Law helpt u en uw referent snel de juiste aanvraag te selecteren. Dat betekent dat wij bepalen welk type verblijfsvergunning in uw situatie het meest voor de hand ligt. Ook beoordelen wij of u een inreisvisum (ook wel MVV genoemd) nodig hebt, of dat u zonder MVV een verblijfsvergunning kunt aanvragen.

Stap 2: Indienen van de aanvraag en betalen van kosten

De aanvraag wordt schriftelijk ingediend. In het aanvraagformulier kunt u aangeven bij welk IND-loket u uw verblijfsdocument wilt ophalen zodra uw aanvraag is ingewilligd.

Stap 3: De IND beoordeelt de aanvraag en neemt een beslissing

De IND beoordeelt de aanvraag en controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. Is de aanvraag compleet? Dan neemt de IND meestal binnen 60 dagen een beslissing.

Mocht de IND uw aanvraag afwijzen, dan informeren wij u uiteraard over uw rechten en over de mogelijkheden om de beslissing aan te vechten.

Stap 4: Afwikkeling van de procedure

Wanneer de aanvraag is ingewilligd, kunt u uw verblijfsdocument ophalen bij het IND-loket dat u bij stap 2 hebt gekozen. Als u een inreisvisum hebt aangevraagd, dan kunt u nu uw visum afhalen. Tenslotte kan het zijn dat u zich moet inschrijven bij uw gemeente. Mynta Law assisteert u bij al deze praktische zaken.

Welke documenten hebben wij nodig?

Om een inschatting te kunnen maken of u in aanmerking komt voor de verblijfsvergunning, hebben wij in ieder geval de volgende documenten nodig:

  • Een kopie van uw paspoort (alle pagina’s met stempels/visums);
  • Uw stageovereenkomst (indien u die al heeft);
  • Een bewijs van inschrijving van uw onderwijsinstelling.

Het is mogelijk dat wij meer documenten van u vragen, afhankelijk van uw specifieke situatie.

Nog vragen?

Stel gerust vragen aan uw jurist. Bent u nog geen cliënt en hebt u vragen? Neem dan gerust telefonisch contact op (+31702051160) of stel uw vraag via het contactformulier.