Buitenlandse werkgevers

U vertegenwoordigt, of werkt voor een buitenlands bedrijf dat een vestiging in Nederland heeft, of een vestiging in Nederland overweegt. U krijgt als werkgever van buitenlandse werknemers te maken met het migratierecht, dat soms best ingewikkeld kan zijn. Mynta Law adviseert u als werkgever bij het in dienst nemen van buitenlandse werknemers. Wij behandelen alle denkbare aanvragen voor visa, verblijfs- en werkvergunningen, en bewaken steeds proactief uw compliance. Ook bij nalevingsinspecties door de IND en Inspectie SZW geven wij snel, doelgericht advies en assisteren wij u vanuit ons specialisme deskundig en effectief.

Aanvragen visa, verblijfs- en werkvergunningen

Door Mynta Law in te schakelen, kunt u als werkgever tegelijkertijd de zorg voor uw eigen compliance als de begeleiding van uw expats naar Nederland in goede handen achterlaten. Als onafhankelijk adviseur monitoren wij proactief met HR-managers en leidinggevenden of uw bedrijf of organisatie compliant is en of er wellicht actie vereist is. Tegelijkertijd is er uiteraard ook een praktische kant aan zakelijke immigratie. Internationale werknemers en hun families gaan immers door een ambtelijke molen heen. Dat proces moet soepel verlopen.

Aanvragen erkenning als referent

Als werkgever van buitenlandse werknemers kunt u zich door de IND laten erkennen als referent. Dit heeft sowieso praktische voordelen, maar als u kennismigranten of wetenschappelijk onderzoekers wilt aannemen, dan is erkenning als referent bovendien verplicht. Mynta Law kan u helpen bij uw aanvraag om erkenning als referent. Wij informeren u over de voorwaarden voor erkenning, de rechten en voordelen die bij de status horen, en over de doorlopende verplichtingen waaraan u als erkend referent gebonden zult zijn.

Toezicht door IND en Inspectie SZW

De IND houdt toezicht op de naleving van de Vreemdelingenwet. Inspectie SZW houdt namens de minister van SZW toezicht op de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen en andere arbeidswetten. Indien u te maken krijgt met inspecties en/of controlebezoeken, dan kunt u zich tot Mynta Law wenden voor gespecialiseerde rechtsbijstand. Dat begint bij het bezoek van de toezichthouder, en omvat ook het aanvechten van eventuele boetes of maatregelen.

Bezwaar en (hoger) beroep

Een groot deel van de wijzigingen in het migratierecht vindt zijn oorsprong in de rechtszaal. Effectief procederen vereist veel kennis van het recht, vindingrijkheid en overtuigingskracht. Mynta Law is van al deze kwaliteiten voorzien, en heeft ruime proceservaring voor de Nederlandse vreemdelingenrechter, en zelfs het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Vaste tarieven, dus geen financiële verrassingen

Mynta Law hanteert waar mogelijk vaststaande tarieven voor de behandeling van een specifieke zaak. Ons tarief is marktconform. Als u Mynta Law inschakelt, dan weet u dus vooraf wat uw kosten zijn.

Benieuwd wat Mynta Law voor u kan betekenen? Neem contact met ons op!

Bel ons op +31 (0)70 – 205 11 60

Direct afspraak maken

Arend van Rosmalen, LL.M.

Nadine Vrijsen, LL.M.