De vergunning voor Intra Corporate Transfers (ICT): de aanvraag in een notendop

Voor werknemers die binnen een multinational overgeplaatst worden naar een vestiging in Nederland, geldt dat zij gebruik kunnen maken van de Intra Corporate Transfer Richtlijn. Dit is een Europese regeling op basis waarvan leidinggevenden, specialisten en trainees een aanvraag kunnen indienen voor  een gecombineerde vergunning voor arbeid en verblijf (GVVA).  

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden op een rij:

 • U hebt niet de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en uw hoofdverblijf is buiten de EU op het moment dat de aanvraag wordt ingediend.
 • U werkt bij een onderneming die gevestigd is buiten de EU en wordt overgeplaatst naar een vestiging in Nederland.
 • U bent minimaal drie maanden in dienst geweest bij de onderneming voor het moment dat u wordt overgeplaatst.
 • U blijft uw arbeidscontract bij uw onderneming gevestigd buiten de EU behouden. Er mag geen arbeidscontract worden gesloten met de Nederlandse vestiging.
 • U hebt de kwalificaties en ervaring die vereist zijn als leidinggevende of specialist in de vestiging waarnaar u wordt overgeplaatst. Indien u trainee bent moet u in ieder geval in het bezit zijn van een hbo- of universitair masterdiploma.
 • U verdient minimaal het looncriterium dat van toepassing is op kennismigranten.
 • De vestiging in Nederland verricht economische activiteiten en is niet opgericht om toelating van overgeplaatste werknemers tot de EU te realiseren.
 • U hebt in de periode van 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag niet verbleven in Nederland op basis van een eerdere overplaatsing binnen de onderneming.
 • Als u trainee bent, moet u een traineeprogramma volgen. U wordt derhalve niet ingezet als normale werknemer.

Er kunnen mogelijk aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Neem voor vragen contact met ons op.

Geldigheidsduur vergunning

De geldigheidsduur van de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) is maximaal 3 jaar voor leidinggevenden en specialisten. Voor trainees geldt een maximale geldigheidsduur van maximaal 1 jaar.

De maximale geldigheidsduur is inclusief overplaatsingen naar andere EU-lidstaten.

De aanvraagprocedure

Mynta Law kan de aanvraag namens u of uw referent voorbereiden en behandelen. De aanvraagprocedure ziet er in de meeste gevallen als volgt uit:

Stap 1: Kiezen van de juiste aanvraag

Mynta Law helpt u snel de juiste aanvraag te selecteren. Dat betekent dat wij bepalen welk type verblijfsvergunning in uw situatie het meest voor de hand ligt. Ook beoordelen wij of u een inreisvisum (ook wel MVV genoemd) nodig hebt, of dat u zonder MVV een verblijfsvergunning kunt aanvragen.

Stap 2: Indienen van de aanvraag en betalen van kosten

Als uw werkgever ons hiervoor machtigt, kunnen wij uw aanvraag online voor u indienen. In andere gevallen kunnen wij de aanvraag ook schriftelijk indienen. In het aanvraagformulier kunt u aangeven bij welk IND-loket u uw verblijfsdocument wilt ophalen zodra uw aanvraag is ingewilligd.

Stap 3: De IND beoordeelt de aanvraag en neemt een beslissing

De IND beoordeelt de aanvraag en controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. Is de aanvraag compleet? De IND moet uiterlijk binnen 90 dagen een beslissing nemen.

Mocht de IND uw aanvraag afwijzen, dan informeren wij u uiteraard over uw rechten en over de mogelijkheden om de beslissing aan te vechten.

Stap 4: Afwikkeling van de procedure

Wanneer de aanvraag is ingewilligd, kunt u uw verblijfsdocument ophalen bij het IND-loket dat u bij stap 2 hebt gekozen. Als u een inreisvisum hebt aangevraagd, dan kunt u nu uw visum afhalen. Tenslotte kan het zijn dat u zich moet inschrijven bij uw gemeente. Mynta Law assisteert u bij al deze praktische zaken.

Welke documenten hebben wij nodig?

Om een inschatting te kunnen maken of u in aanmerking komt voor de verblijfsvergunning, hebben wij in ieder geval de volgende documenten nodig:

 • Een kopie van uw paspoort (alle pagina’s met stempels/visums);
 • Uw CV;
 • Uw hoogst behaalde diploma;
 • Uw arbeidsovereenkomst (indien u die al heeft).

Het is mogelijk dat wij meer documenten van u vragen, afhankelijk van uw specifieke situatie.

Nog vragen?

Stel gerust vragen aan uw jurist. Bent u nog geen cliënt en hebt u vragen? Neem dan gerust telefonisch contact op (+31702051160) of stel uw vraag via het contactformulier.