De vergunning voor grensoverschrijdende dienstverleners: de aanvraag in een notendop

Het is voor niet-Europese werknemers mogelijk om tijdelijk in Nederland diensten te verrichten voor hun werkgever gevestigd in een ander EU-land. Dit betekent dat deze werknemers al in een ander EU-land zijn toegelaten en daar werken op basis van een verblijf- en werkvergunning. Op basis van de Europese Detacheringsrichtlijn kunnen deze werknemers zonder werkvergunning in Nederland werken. Wel hebben zij een verblijfsvergunning nodig. Hieronder worden de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning op een rij gezet.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden op een rij:

  • Uw werkgever is gevestigd buiten Nederland in een land van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland.
  • U hebt een arbeidsovereenkomst met deze werkgever en gaat in Nederland werken in dienst van deze werkgever.
  • U hebt een verblijfsvergunning en een werkvergunning waaruit blijkt dat u verblijfsrecht hebt in het land van uw werkgever en dat u daar in dienst van uw werkgever arbeid mag verrichten.
  • U gaat voldoende inkomen verdienen gedurende uw verblijf.
  • Uw werkgever maakt een melding bij het digitale meldloket (postedworkers.nl).

Er kunnen mogelijk aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Neem voor vragen contact met ons op.

Geldigheidsduur vergunning

De vergunning is geldig voor maximaal 2 jaar, en is daarna niet verlengbaar.

De aanvraagprocedure

Mynta Law kan de aanvraag namens u of uw referent voorbereiden en behandelen. De aanvraagprocedure ziet er in de meeste gevallen als volgt uit:

Stap 1: Kiezen van de juiste aanvraag

Mynta Law helpt u en uw referent snel de juiste aanvraag te selecteren. Dat betekent dat wij bepalen welk type verblijfsvergunning in uw situatie het meest voor de hand ligt. Ook beoordelen wij of u een inreisvisum (ook wel MVV genoemd) nodig hebt, of dat u zonder MVV een verblijfsvergunning kunt aanvragen.

Stap 2: Indienen van de aanvraag en betalen van kosten

Als uw werkgever ons hiervoor machtigt, kunnen wij uw aanvraag online voor u indienen. In andere gevallen kunnen wij de aanvraag ook schriftelijk indienen. In het aanvraagformulier kunt u aangeven bij welk IND-loket u uw verblijfsdocument wilt ophalen zodra uw aanvraag is ingewilligd.

Stap 3: De IND beoordeelt de aanvraag en neemt een beslissing

De IND beoordeelt de aanvraag en controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. Is de aanvraag compleet? De IND moet uiterlijk binnen 90 dagen een beslissing nemen.

Mocht de IND uw aanvraag afwijzen, dan informeren wij u uiteraard over uw rechten en over de mogelijkheden om de beslissing aan te vechten.

Stap 4: Afwikkeling van de procedure

Wanneer de aanvraag is ingewilligd, kunt u uw verblijfsdocument ophalen bij het IND-loket dat u bij stap 2 hebt gekozen. Als u een inreisvisum hebt aangevraagd, dan kunt u nu uw visum afhalen. Tenslotte kan het zijn dat u zich moet inschrijven bij uw gemeente. Mynta Law assisteert u bij al deze praktische zaken.

Welke documenten hebben wij nodig?

Om een inschatting te kunnen maken of u in aanmerking komt voor de verblijfsvergunning, hebben wij in ieder geval de volgende documenten nodig:

  • Een kopie van uw paspoort (alle pagina’s met stempels/visums);
  • Een kopie van uw verblijfsvergunning;
  • Een kopie van uw werkvergunning;
  • Een kopie van uw arbeidsovereenkomst.

Het is mogelijk dat wij meer documenten van u vragen, afhankelijk van uw specifieke situatie.

Nog vragen?

Stel gerust vragen aan uw jurist. Bent u nog geen cliënt en hebt u vragen? Neem dan gerust telefonisch contact op (+31702051160) of stel uw vraag via het contactformulier.