Verblijfsvergunningen voor polyamoreuze relaties

Wilt u in Nederland samenwonen met uw niet-Europese echtgenoot of ongehuwde partner? Dan heeft deze echtgenoot of partner een verblijfsvergunning nodig. Er gelden een aantal voorwaarden waar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (‘IND’) aan toetst. Voor ongehuwden gold tot voor kort dat er sprake moest zijn van een ‘‘duurzame en exclusieve relatie’’ om voor een verblijfsvergunning voor een partner in aanmerking te komen. Dit betekent dat een ongehuwde relatie op één lijn is te stellen met een huwelijk.

De Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State heeft echter onlangs in een uitspraak gesteld dat het hebben van meerdere relaties niet in de weg staat aan vergunning verlening als slechts voor één partner een vergunning wordt aangevraagd. Dit artikel beoogt te beschrijven hoe een verblijfsvergunning voor iemand in een polyamoreuze relatie verkregen kan worden.

Feiten in de zaak van de Raad van State

Een Marokkaanse man heeft jaren geleden een verblijfsvergunning gekregen om in Nederland bij zijn Nederlandse partner (ongehuwd) te verblijven. Jaren later bleek dat de desbetreffende man na het verkrijgen van zijn verblijfsvergunning in Nederland weer getrouwd is met een ex-vrouw in Marokko. Zijn verblijfsvergunning werd met terugwerkende kracht ingetrokken omdat hij geen duurzame en exclusieve relatie meer zou hebben met zijn partner in Nederland. Het vereiste van een duurzame en exclusieve relatie is vastgelegd in artikel 3.14 van het Vreemdelingenbesluit.

In hoger beroep voerde de man aan dat in artikel 3.16 van het Vreemdelingenbesluit staat dat slechts aan één echtgenoot of één partner tegelijkertijd een verblijfsvergunning voor verblijf bij familie- of gezinslid kan worden verleend als de vreemdeling met meer dan één andere person tegelijk door een huwelijk of partnerschap is verbonden.

De man voerde aan dat hij als vreemdeling de enige partner is die verblijfsvergunning aanvraagt en dat het hebben van meerdere relaties daar niet van in de weg staat. Het vereiste van het hebben van een duurzame en exclusieve relatie doet hier niet aan af. De Afdeling Bestuursrechtspraak stelt de man in zijn gelijk maar verwerpt het voormalige exclusiviteitsvereiste verder niet maar geeft ook geen uitleg waarom artikel 3.16 van het Vreemdelingenbesluit zwaarder telt dan artikel 3.14 van het Vreemdelingenbesluit.  

Verblijfsvergunning bij partner wijzigen naar een andere partner zonder verblijfsgat

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een relatie wordt verbroken en dat iemand vervolgens een verblijfsvergunning wil verkrijgen op basis van een relatie met een nieuwe partner. Het aanmelden van een nieuwe relatie meteen na het afmelden van een oude relatie kan veel argwaan wekken bij de IND. Bovendien levert het aanmelden van een nieuwe relatie meteen na het afmelden van een oude relatie vrijwel zeker een verblijfsgat op voor de aanvrager.

Omdat bij de beëindiging van een relatie en het ontstaan van een nieuwe liefdesrelatie vaak sprake is van een vloeiend proces, kan Mynta Law advies geven over het coördineren van een afmelding van een oude relatie en het aanvragen van een verblijfsvergunning van een nieuwe relatie. Zo kan een verblijfsgat en/of een intrekking van verblijfsvergunning worden voorkomen.

Heeft u vragen over het overstappen van een verblijfsvergunning met een partner naar een andere partner? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt uw vragen stellen via het contactformulier of u kunt rechtstreeks contact opnemen met Charley Nieuwesteeg.